MyCredy - օնլայն վարկեր

Գլխավոր էջ / Օգտագործում

Օգտագործում

Կայքի սեփականատեր www.mycredy.com և Ադմինիստրատոր (այսուհետ՝ Կայք) «MyCredy» (այսուհետ՝ Սեփականատեր): Սեփականատերը իրավունք է վերապահում ավելացնել, փոփոխել կամ այլ կերպ փոխել Կայքի տեղեկատվությունը և կանոնները, ինչպես տեսողական, այնպես էլ բովանդակային: Սեփականատերը իրավունք է վերապահում ցանկացած պահի սահմանափակել Կայքի անվճար մուտքը:

Այցելուն այն մարդն է, ով այցելում է կայք (www.mycredy.com):

Այցելելով Կայք՝ այցելուն համաձայնում է քուքիի պայմաններին, տվյալների պաշտպանությանը, օգտագործմանը և էլ. փոստին: Ենթադրվում է, որ այցելուն կարդացել է այս պայմանները և ընդունում է դրանք:

Դադարեցրեք կայքի օգտագործումը, եթե որևէ առարկություն ունեք կայքի բովանդակության կամ հեղինակային իրավունքի հետ կապված: Կայքից օգտվելու ընթացքում այցելուների միջև ծագած վեճերը կքննարկվեն Լատվիայի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերին համապատասխան:

Կայքի բովանդակությունը տեղեկատվական է: Կայքում տեղադրված տեղեկատվությունը չի կարող և չհամարվել որպես կոնկրետ առաջարկ, կոնկրետ ապրանք կամ ծառայություն և այլն:

Կայքն ամփոփում է այլ իրավաբանական ընկերություններին առաջարկվող և մատուցվող ծառայությունների մասին տեղեկությունները: Այցելուների հարցերին հատուկ, մանրամասն և բացատրական պատասխաններ Հասանելի են այցելուների հարցերը (օրինակ՝ ժամկետանց վճարման հանձնարարականներ, անկատար վճարման հրահանգներ, պատասխանատու վարկի քաղաքականություն և քաղաքականություն, վճարումների բացահայտում, ներառյալ տարեկան տոկոսադրույքները, վերականգնման քաղաքականությունը, կոնտակտային տվյալները և այլն): ծառայության մատակարարի էջում:

Կայքում տեղադրված տեղեկատվությունը և կատարվող գործառույթները երաշխավորված չեն, և մենք պատասխանատվություն չենք կրում այցելուի կողմից թույլ տրված որևէ սխալի համար, և մենք պատասխանատվություն չենք կրում Կայքում տեղադրված տեղեկատվության որևէ այցելուի համապատասխանության համար: Սեփականատերը պատասխանատվություն չի կրում Կայքի այցելուների կողմից կայացված որոշումների կամ գործողությունների համար, որոնք ընդունվում են Կայք այցելելուց և Կայքում տեղադրված տեղեկատվությանն ու առաջարկներին հղում կատարելուց հետո:

Կայքում ներկայացված տեղեկատվությունը առանձին չի ստուգվում, տեղադրվում է տեղեկատվության հավաստի աղբյուրի հիման վրա։

Կայքում նշված ծախսերը տեղադրվում են տեղեկատվական նպատակներով միայն այն դեպքում, եթե տեղեկատվությունը նշված չէ այլ Կայքում: Մենք առաջարկում ենք ստուգել ծախսերը՝ նախքան ծառայության մատակարարի գլխավոր էջում կոնկրետ գործարք կատարելը:

Սեփականատերը պատասխանատվություն չի կրում Կայքի օգտագործման հետևանքով առաջացած որևէ վնասի համար (ուղղակի, անուղղակի կամ պատահական), ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում Կայքի մասին տեղեկատվության առկայության համար: Կայքում տեղադրված տեղեկատվությունը տեղադրված է դիմումի ձևի վրա և չի տրամադրվում երրորդ անձանց: Կայքում տեղադրված տեղեկատվությունը կարող է դիտվել և հրապարակվել միայն անձնական, ոչ առևտրային նպատակներով: Կայքում տեղադրված լոգոները, ապրանքանիշերը և հեղինակային իրավունքով պաշտպանված այլ աշխատանքները հեղինակային իրավունքով պաշտպանված նյութեր են, որոնք պաշտպանված են Լատվիայի Հանրապետության գործող կանոնակարգերով: Լատվիայի Հանրապետության քաղաքացիական, վարչական կամ քրեական պատասխանատվության մասին.

Արգելվում է Կայքի համակարգի անվտանգությանը, կայունությանը և արագությանը միտված գործողություններ կատարել:

Սեփականատերն իրավունք ունի ցանկացած պահի օգտվել Կայքի օգտագործման այլ պայմաններից, որոնք ուժի մեջ են մտնում նոր պայմանները Կայքում հրապարակվելուց հետո: Կայքի օգտագործումը, ներառյալ՝ Փոփոխություններից հետո տեղադրված բոլոր տեղեկությունները նշանակում են, որ օգտատերը համաձայնել է Կայքի բոլոր պայմաններին:

Կայքի պայմանները չեն տարածվում այլ անձանց/իրավաբանական անձանց էջերի վրա:

Պայմաններին անհրաժեշտ է պարբերաբար ծանոթանալ, քանի որ կայքի պայմանները ենթակա են փոփոխման առանց ծանուցման։ Եթե ​​ունեք հարցեր, խնդրում ենք օգտագործել մեր կոնտակտային բաժինը կամ. Էլ