Hem / Användarvillkor

Användarvillkor

Dessa användarvillkor reglerar användandet av Mycredy, webbplats www.mycredy.com, kontaktinformation: e-post: info@mycredy.com.

Genom att besöka Mycredy webbplats och att ta del av och använda denna webbplats information och tjänster, samtycker du till och accepterar att vara bunden av dess Användarvillkor. 

Mycredy webbplats www.mycredy.com är företagets enda officiella webbplats. Information som finns på webbplatsen visar aktuella tjänster som Mycredy erbjuder kunderna. Informationen som finns på Mycredy webbplats är autentisk och uppfyller standarder för säker information. Syftet med informationen på Mycredy webbplats är att informera dess besökare om Mycredy produkter och tjänster och dess användarvillkor.

Mycredy kan inte hållas ansvarig om webbplatsen inte är tillgänglig för användaren av orsaker som står utanför Mycredy kontroll. Informationen på webbplatsen kan ändras eller tas bort utan särskild avisering. Mycredy garanterar inte att webbplatsen och till webbplatsen anknutna tjänster kommer att fungera utan avbrott. Mycredy tillhandahåller denna webbplats och upprätthåller dess funktionalitet i enlighet med lagstiftningen som reglerar tillhandahållande av information. Genom att uppfylla vissa särskilda villkor vid användning av Mycredy webbplats blir användaren bunden av Mycredy avtalsvillkor som publicerats på webbplatsen. Innehållet på denna webbplats baseras på "som är" och "som tillgängligt".

Mycredy ansvarar inte för några utgifter, förluster eller skada (direkt, indirekt, oavsiktlig samt orealiserade vinster, etc.) som på något sätt åsamkats användaren eller tredje part i samband med besöket på eller användandet av webbplatsen. Denna webbplats och webbplatsens användarvillkor regleras av lettisk lag. Alla tvister som härrör från dessa Användarvillkor eller som uppkommit i samband med dem, skall uteslutande vara underkastade lettisk domstolars jurisdiktion.