Domovská stránka / Použitíе

Použitíе

Majitelem a správcem online Webove stránky www.mycredy.com (dále v textu jen – "Webová stránka") je "MyCredy" (dále v textu jen – "Majitel"). Majitel si vyhrazuje právo doplnit, upravit nebo jinak změnit informace a pravidla na Webovych stránkách, vizuálně i obsahově. Majitel má také právo kdykoli omezit volný přístup na Webove stránky.

Návštěvník – jednotlivec, který navštíví webovu stránku na internetu (www.mycredy.com).

Návštěvník Webove stránky souhlasí s podmínkami Cookies, ochrany dat, používání a e-mailu. Je přijato, že návštěvník se seznámil s těmito podmínkami a přijímá je.

Přestaňte používat tuto Webovu stránku, pokud máte výhrady na pravidla a nepřijatelné jejich obsah, odkaz(y) na autorská práva. Spory, které vznikají u Návštěvníků, při použití Webove stránky, budou považovány v pořadí stanoveném v právních předpisech Lotyšské republiky.

Obsah Webove stránky je informativní. Informace na Webove stránky neobsahují a nemohou být považovány za konkrétní nabídku, konkrétní produkt nebo službu atd.

Webova stránka shrnuje informace o nabízených a poskytovaných službách jiných právních firem. Konkrétní, podrobné a vysvětlující odpovědi na otázky, které jsou pro návštěvníka zajímavé (například pokyny k opožděným platbám, pokyny k nedokonalým platbám, kodex činnosti a politika odpovědného půjčování, zveřejňování plateb, včetně ročních úrokových sazeb, politiky obnovy, kontaktní informace atd.) ), ke kterým došlo při návštěvě Webove stránky, jsou k dispozici na domovské stránce konkrétního poskytovatele služeb.

Nezaručujeme informace zveřejněné na Webových stránkách a prováděné funkce, neručíme ani za případné chyby Návštěvníka, a také nenese žádnou odpovědnost za vhodnost informací uvedených na Webových stránkách, každý Návštěvník.

Zveřejněné informace mají informativní charakter a Majitel neodpovídá za rozhodnutí nebo opatření přijatá s ohledem na návštěvníky webu, která byla provedena po návštěvě Webových stránek, a s odkazem na množství informací a doporučení zveřejněných na Webových stránkách.

Informace poskytované na Webových stránkách nejsou samostatně ověřovány, jsou zveřejňovány na základě spolehlivých zdrojů informací.

Náklady uvedené na Webových stránkách jsou zveřejněny pro informační účely, pokud na webu nejsou uvedeny další informace. Náklady doporučujeme vyzkoušet před závazkem k konkrétní transakce na domovské stránce konkrétního poskytovatele služeb.

Majitel má právo na Webových stránkách umístit odkazy na jiné domovské stránky, které vlastní nebo kontrolují jiné osoby nebo právnické osoby, na jejichž základě může Webova stránka obsahovat takové typy externích stránek, včetně přístup na webové stránky třetích stran a může také nabízet nebo informovat o nabízených produktech. služby atd. třetími stranami. Za obsah domovských stránek nabízených třetími stranami, včetně za obsah produktů a služeb, které nabízejí, Majitel nenese odpovědnost a neověřuje je. Teto Webove stránky nenesou odpovědnost za zabezpečení jiných domovských stránek. Musíte si uvědomit, že zabezpečení takových stránek se může lišit od těchto Webových stránek.

Majitel Webových stránkách nenese odpovědnost za ztráty (přímé, nepřímé nebo náhodné), které vznikly v důsledku používání Webových stránek, a rovněž nenese odpovědnost za dostupnost informací o Webových stránkách v síti.

Informace, které jsou uvedeny na Webových stránkách, jsou zveřejněny ve formuláři žádosti a nejsou poskytovány třetím stranám.

Informace na Webových stránkách lze prohlížet a tisknout pouze pro osobní, nekomerční účely.

Logo umístěné na Webových stránkách, ochranné známky a jiná díla chráněná autorskými právy jsou materiál chráněný autorskými právy, který je chráněn příslušnými zákony Lotyšské republiky. Tento materiál chráněný autorskými právy je osobním vlastnictvím Majitele nebo jiné fyzické / právnické osoby.

Nikdo jiný, s výjimkou stránky "MyCredy", nemá právo zpracovávat a upravovat informace na Webových stránkách. Jakékoli zveřejnění informací z Webových stránek nebo jejich jiného použití je bez předchozího souhlasu "MyCredy" zakázáno.

Pokud dojde k porušení autorských práv, je v případě nedodržení podmínek a v závislosti na povaze porušení a důsledcích porušovatel vyzván k občanské, správní nebo trestní odpovědnosti.

Je zakázáno provádět jakékoli činnosti zaměřené na bezpečnost, stabilitu a rychlost fungování systému na Webových stránkách.

Majitel má právo kdykoli zavést další podmínky pro používání Webove stránky, které nabývají účinnosti v okamžiku zveřejnění nových podmínek na Webove stránke. Použití Webových stránek, vč. všechny zveřejněné informace po změnách znamenají, že uživatel souhlasil se všemi podmínkami Webových stránek.

Podmínky Webových stránek se nevztahují na domovské stránky jiných fyzických nebo právnických osob.

Pravidelně kontrolujte podmínky Webových stránkách mohou se změnit bez předchozího upozornění.

Máte-li dotazy, použijte prosím naši kontaktní sekci nebo e-mail info@mycredy.com.