Pealeht / Kasutamine

Kasutamine

The website www.mycredy.com/ee (hereinafter the Site) is owned and operated by MyCredy (hereinafter the Owner). The owner reserves the right to change the information and rules on the Site both visually and substantively. The Owner also has the right to restrict free access to the Site at any time.

Visitor - a natural person who visits the Site on the Internet (www.mycredy.com/ee).

By visiting the Site, the Visitor agrees to the terms of cookies, data protection and use, and e-mail. It is assumed that the visitor has read and agrees to these terms.

Stop visiting the Site if you have a claim against the rules, content or links to copyright. Disputes arising from the use of the Site by Visitors shall be reviewed in accordance with the legislation of the Republic of Latvia.

The content of the site is for informational purposes only. The information on the site does not contain or be construed as a specific offer, product or service, etc.

The site provides summary information about the services offered and provided by other law firms. Specific, detailed and explanatory answers to questions of interest to the Visitor (such as late payments, non-payments, code of conduct, responsible borrowing or disclosure of payments, including credit cost rates, renewal policies, contact information, etc.) can be found on the Service Provider's website.

The information placed on the website and the functions used are not guaranteed, and we are not responsible for any errors made by the Visitor or for the suitability of the information published on our site for all visitors.

Antaval teabel on informatiivne iseloom ja Omanik ei kanna mingit vastutus otsuste eest, mida teevad Saidi külastajad, või tegude eest, mis on toime pandud pärast Saidi külastamist, viidates Saidil olevale teabele ja soovitustele.

Saidil antavat teavet eraldi ei kontrollita, see koostatakse kindlate teabeallikate põhjal.

Saidil näidatud kulud on sinna pandud informatiivsel eesmärgil, kui Saidil pole märgitud teisiti. Soovitame enne konkreetse tehingu teostamist kontrollida kulusid konkreetse teenusepakkuja kodulehel.

Omanikul on õigus panna Saidile linke teistele kodulehtedele, mida omavad või haldavad teised füüsilised ja/või juriidilised isikud, mistõttu Sait võib sisaldada sellist tüüpi väliseid saite, sh pääsu kolmandate isikute kodulehtedele, samuti pakkuda või tutvustada kolmandate isikute pakutavaid tooteid, teenuseid jne. Omanik ei vastuta kolmandate isikute kodulehtede sisu, sh pakutavate toodete ja teenuste olemuse eest ega kontrolli neid. Sait ei kanna vastutust teiste kodulehtede turvalisuse eest. Võtke teadmiseks, et selliste saitide turvalisus võib Saidi turvalisusest erineda.

Saidi Omanik ei kanna vastutust otseste, kaudsete või juhuslike kahjude eest, mis on tulenenud Saidi kasutamisest, samuti ei vastuta ta Saidil oleva teabe kättesaadavuse eest võrgus.

Saidil olevates taotlusvormides antavat teavet ei avaldata kolmandatele isikutele, kui seda ei nõua normatiivaktid.

Saidil olevat teavet võib vaadata ja printida ainult isiklikel mitteärilistel vajadustel.

Saidil olevad logod, kaubamärgid ja muud autoritööd on autorimaterjal, mida kaitsevad Läti Vabariigi kehtivad normatiivaktid. See autorimaterjal on Omaniku või teise juriidilise/füüsilise isiku isiklik omand.

Sellel saidil olevat teavet tohib ümber töötada või muuta ainult MyCredy. Igasugune Saidil oleva teabe avaldamine või muul viisil kasutamine Ilma MyCredy poolt antud eelneva loata on keelatud. Autoriõiguste rikkumise ja tingimuste mittetäitmise korral ning olenevalt rikkumise iseloomust ja tagajärgedest võetakse rikkuja Läti Vabariigi normatiivaktide kohaselt tsiviil-, administratiiv- või kriminaalvastutusele.

Any activity that affects the security, stability and speed of the operation of the Site's system is prohibited.

The owner has the right to change the terms of use of the Site at any time, which will take effect from the moment the new terms are published on the Site. Use of the Site, including any information placed on it, after the changes, means that the user agrees to all the terms of use of the Site.

The terms of use of the site do not apply to the websites of other natural / legal persons.

Please review the Site Terms of Use regularly as they are subject to change without notice. If you have any questions, use our email.

You can contact us at  info@mycredy.com  or via the contact form.