MyCredy - paskolos internetu

Pradžia / Naudojimas

Naudojimas

The owner and administrator of the direct website www.mycredy.com (the "Site") is MyCredy (the "Owner"). The owner reserves the right to supplement, change or otherwise change the information and rules on the Site, both visually and in terms of content. The Owner also has the right to restrict free access to the Site at any time.

Visitor - a natural person who visits the Site online (www.mycredy.com).

By browsing the Site, the Visitor agrees to the use of cookies, data protection and. It is considered that the Visitor has read and follows these rules.

Stop using the Site if you have a claim to the rules and their content is unacceptable, reference (s) to copyright. Disputes arising for the Visitors using the Site will be reviewed in accordance with the procedure provided for in the regulatory enactments of the Republic of Latvia.

The content of the site is for informational purposes only. Information The link does not and cannot be considered a specific offer, product or service and so on.

Saite yra apibendrinta informacija apie kitų juridinių įmonių siūlomas ir teikiamas paslaugas. Konkretūs, detalizuoti ir paaiškinantys atsakymai į Lankytojus dominančius klausimus (pavyzdžiui, nurodymai dėl pradelsto ar neatlikto mokėjimo, veiklos kodeksas ir atsakingo kreditavimo politika, mokėjimų dengimas, įskaitant metinių palūkanų procentus, atnaujinimo politika, kontaktinė informacija ir kt.), kilusius lankantis Saite, pateikiami konkretaus paslaugos teikėjo interneto svetainėje.

Informacija Saite ir vykdomos funkcijos. Negarantuojame ir taip pat neprisiimame atsakomybės už galimas Lankytojo klaidas, taip pat neatsakome už Saite esančios informacijos naudingumą kiekvienam Lankytojui.

Pateikiama informacija yra tik informacinio pobūdžio, Savininkas neatsako už Saito Lankytojo priimtus sprendimus ar atliktus veiksmus po to, kai apsilankė Saite, ir su nuoroda į Saito informaciją ir rekomendacijas.

Saite pateikiama informacija atskirai netikrinama, ji dedama pasitikint informaciniais šaltiniais.

Saite nurodytos išlaidos tik informuoja, jei Saite nenurodyta kitaip. Išlaidas rekomenduojame tikrinti iki sudarant konkretų sandorį konkretaus paslaugos teikėjo puslapyje.

Savininkas turi teisę Saite dėti nuorodas į kitas interneto svetaines, priklausančias ar kontroliuojamas kitų fizinių ir (ar) juridinių asmenų, šiuo pagrindu Saite gali būti tokios rūšies trečiųjų asmenų interneto svetainių, taip pat gali siūlyti ar informuoti apie trečiųjų asmenų siūlomus produktus, paslaugas ir pan. Už trečiųjų asmenų interneto svetainių turinį, įskaitant ir jų siūlomų produktų ir paslaugų turinį, Savininkas neatsako ir netikrina. Saitas neatsako už kitų interneto svetainių  saugumą. Turite įsisąmoninti, kad tokių saitų saugumas gali skirtis nuo Saito.

Saito Savininkas neatsako už nuostolius (tiesioginius, tariamus ar atsitiktinius), kurie kilo naudojantis Saitu, taip pat neatsako už Saito informacijos prieinamumą  tinkle.

Informacija, nurodyta užklausos blankuose, kurie yra Saite, neplatinama tretiesiems asmenims, jeigu to nereikalauja norminiai aktai.

Saito informaciją galima peržiūrėti ir spausdinti tik asmeniniais, nekomerciniais tikslais.

Saite esantys logotipai, prekės ženklai ir kiti autoriniai darbai yra autorinė medžiaga, kurią gina norminiai Lietuvos Respublikos aktai. Ši autorinė medžiaga yra Savininko ar kito fizinio / juridinio asmens nuosavybė.

Niekas kitas, tik "MyCredy", neturi teisės perdirbti, keisti informacijos šiame Saite. Bet kuri Saito informacijos publikacija ar kitoks jos naudojimas draudžiamas be išankstinio "MyCredy" sutikimo. Pažeidus autorines teises, nesilaikant sąlygų ir atsižvelgiant į pažeidimų pobūdį bei pasekmes pažeidėjui taikoma Latvijos Respublikos norminiuose aktuose, Administracinių teisės pažeidimų ar Baudžiamajame kodeksuose numatyta bausmė.

Any actions directed against the security, stability and speed of systemic operation of the Site are prohibited.

At any time, the Owner has the right to establish other rules for the use of the Site, which shall take effect from the moment the new rules are published on the Site. Use of the Site, including any altered information, means that the visitor has agreed to all the terms of the Site.

The site rules do not apply to the websites of other natural / legal persons.

Check the Site Terms regularly as they are subject to change without notice. If you have any questions, please use our contact section.

You can contact us by email:  info@mycredy.com  or by filling out the contact form.