මුල් පිටුව / පුද්ගලික ණය

පුද්ගලයන් සඳහා මාර්ගගත ණය

පළමු ණය සඳහා 0%
 • 0% දක්වා 9 000 Rs පළමු ණය මුදල
 • 5 000 Rs - 50 000 Rs ණය මුදල
 • 20 - 55 වයස
 • 4 මාස - 6 මාස ණය පදය

ණය මුදල: 50000 Rs. උපරිම ණය කාලය: 6 මාස. උපරිම වාර්ෂික ප්‍රතිශත අනුපාතය: 16%. සමාගම: ONCREDIT (PRIVATE) LIMITED. අපි අයදුම්පත් උපරිම සංඛ්යාව සේපූරණ කළ යුතු නිර්දේශ, ඔබ ණය මුදලක් දක්වා ලබා ගැනීමට 100% ක් ලැබුණු අවස්ථාවක් වැඩි වනු ඇත ලිපිනය: අංක 422, ආර් ඒ ද මෙල් මාවත, කොළඹ 03. දුරකතන අංකය: +94 117 811 555.

පළමු ණය මුදල සදහා පොළිය 0%
 • දක්වා 25 000 Rs පළමු ණය මුදල
 • 5 000 Rs - 60 000 Rs ණය මුදල
 • 20 - 55 වයස
 • 7 දින - 6 මාස ණය පදය

ණය මුදල: 60000 Rs. උපරිම ණය කාලය: 6 මාස. උපරිම වාර්ෂික ප්‍රතිශත අනුපාතය: 15%. සමාගම: Rapidlend (PVT) LTD. අපි අයදුම්පත් උපරිම සංඛ්යාව සේපූරණ කළ යුතු නිර්දේශ, ඔබ ණය මුදලක් දක්වා ලබා ගැනීමට 100% ක් ලැබුණු අවස්ථාවක් වැඩි වනු ඇත ලිපිනය: අංක 04, ගීතාංජලී පෙදෙස, 5 වන මහල, කොළඹ 03. දුරකතන අංකය: +94 112 208 220.

ක්ෂණික මුදල් ණයක්
 • 0% දක්වා 15 000 Rs පළමු ණය මුදල
 • 5 000 Rs - 40 000 Rs ණය මුදල
 • 20 - 60 වයස
 • 4 මාස ණය පදය

ණය මුදල: 40000 Rs. උපරිම ණය කාලය: 4 මාස. උපරිම වාර්ෂික ප්‍රතිශත අනුපාතය: 13.68%. සමාගම: FINTECHH SOFTWARE SOLUTIONS (PRIVATE) Ltd. අපි අයදුම්පත් උපරිම සංඛ්යාව සේපූරණ කළ යුතු නිර්දේශ, ඔබ ණය මුදලක් දක්වා ලබා ගැනීමට 100% ක් ලැබුණු අවස්ථාවක් වැඩි වනු ඇත ලිපිනය: 321, ගාලු පාර, කොළඹ 03. දුරකතන අංකය: +94 117 877 555.

අන්තර්ජාල මුල්‍ය සේවා 24/7
 • දක්වා 40 000 Rs පළමු ණය මුදල
 • 15 000 Rs - 70 000 Rs ණය මුදල
 • 22 - 55 වයස
 • 92 දින - 4 මාස ණය පදය

ණය මුදල: 70000 Rs. උපරිම ණය කාලය: 4 මාස. උපරිම වාර්ෂික ප්‍රතිශත අනුපාතය: 12%. සමාගම: ZEPHYR SOLUTIONS (PRIVATE) LIMITED. අපි අයදුම්පත් උපරිම සංඛ්යාව සේපූරණ කළ යුතු නිර්දේශ, ඔබ ණය මුදලක් දක්වා ලබා ගැනීමට 100% ක් ලැබුණු අවස්ථාවක් වැඩි වනු ඇත ලිපිනය: 7, 1/1 කොටා ටෙරස්, කොළඹ 00800. දුරකතන අංකය: +94 117 821 444.

ඔබට හොඳම ණය දීමනා ලබා ගැනීමට අවශ්‍යද?

ප්‍රවෘත්ති පත්‍රය සඳහා ලියාපදිංචි වී මුදල් ඉතිරි කරන්න!

පුද්ගලික ණය මුදලක් යනු කවරක්ද?

ඔබගේ ආදරණීයයන් සමඟින් ලෝකය දැකීමට හෝ ඔබ සිහින මැවූ පරිපූර්ණ මංගල උත්සවයක අසිරිය විඳගැනීමට අවශ්‍ය ද? එසේනම් අපගේ පුද්ගලික ණය විසඳුම් තුළින් දැන් ඔබ‌ගේ සියලු සිහිනයන් සැබෑ කරගැනීමට අවස්ථාව සැලසේ.

පුද්ගලික ණය යනු කරුණු කිහිපයක් සඳහා අවශ්‍ය මූල්‍යකරණයෙහි ලා පරමාදර්ශී වන ප්‍රයෝජනවත් පහසුකම් වේ. හදිසි වෛද්‍ය බිල්පත් සඳහා හෝ, මිල අධික මිලදී ගැනීම් හෝ අධ්‍යාපන කටයුතු ආදිය සඳහා වේවා, වර්තමානයේ පුද්ගලික ණය වර්ග ගණනාවක් පවතී. කෙසේ වුවද, මෙම ණය වර්ග ක්‍රියාත්මකවන ආකාරය පිළිබඳ නොදැනුවත්භාවය මගින් ඔබට ලාභයනට වඩා අලාභ ඇතිවිය හැක. 

පුද්ගලික ණයක් යන්න සරලව වසර කිහිපයකින් ආපසු ගෙවිය යුතුවන පරිදි මුදල් ණයට ගැනීමක් ලෙස අර්ථ නිරූපණය කෙරේ. මෙකී මුදල් ආපසු ගෙවීම මාසික වාරික ක්‍රමයට සිදුකරන අතර පොළියද සමගින් ගෙවනු ලැබේ. ණය දෙන්නා හා ණය කාල පරිච්ඡේදය මත පදනම්ව පොළී මුදල වෙනස්විය හැක.

පුද්ගලික ණය මුදලක මූලිකාංග

ගාස්තු

 • මෙය ණය මුදල සකස් කිරීම සඳහා දරනු ලබන පිරිවැයයි. මෙම ගාස්තු අදාළ මූල්‍යායතනය විසින් පුද්ගලික ණය මුදලක් සකස් කරන ආකාරය මත රඳා පවතී. මේවා ප්‍රලේඛන ගාස්තු, නීතිඥ ගාස්තු, සේවා ගාස්තු ආදී ලෙස විහිදිය හැක.

පොළී අනුපාතිකය

 • ණය පොළී අනුපාතිකයන් යන්න සමස්ත ණය මුදලේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස අය කෙරෙන, මුදල් ණය ලබාගැනීමේ පිරිවැය ලෙස අර්ථ නිරූපණය කෙරේ. ණය මුදල, ණය කාල පරිච්ඡේදය හා ඔබගේ ණය ලකුණු ප්‍රමාණය මත පදනම්ව, ණය කාල පරිච්ඡේදය අවන්වන තුරු මෙය සෑම මසකම ණය හිමියා වෙත ගෙවිය යුතුවේ.

ප්‍රලේඛනය හෙවත් ලේඛන සකස් කිරීම

 • ණය මුදලක අවදානම් තත්ත්වය අවම මට්ටමක පවත්නා බවට වගබලාගනු පිණිස, ණය මුදල ඉල්ලා සිටින අයැදුම්පතද සමගින් අදාළ පුද්ගලයාගේ වැටුප, ණය ලකුණු ප්‍රමාණය, සුරැකුම් වත්කම සම්බන්ධ නිල ලේඛන ඉදිරිපත් කළ යුතුවේ.

පුද්ගලික ණය මුදල් ලබාගැනීමේ අවශ්‍යතා

 • වයස –වයස අවුරුදු 20-60 අතර වයස් සීමාවේ පුද්ගලයෝ අයැදුම් කිරීමේ සුදුසුකම් ලබති.
 • ණය ලකුණු ගණන – පුද්ගලයන් විසින් ශ්‍රී ලංකා ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ තොරතුරු කාර්යාංශය විසින් අනුමත සතුටුදායක ණය ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා තිබිය යුතුය.
 • ආදායම තහවුරු කිරීම – පුද්ගලයන් හට දෙන ලද කාල සීමාව තුළ ණය මුදල ආපසු ගෙවීමේ හැකියාව පැවතිය යුතුය.

MyCredy හි ණය සංසන්දනය කිරීමට තෝරා ගන්නේ ඇයි?

 • මිත්‍රරත්වය සහ ආචාරශීලීත්වය. එක් එක් සේවාදායකයාට ගරු කිරීම, පරිශීලක-හිතකාමී අතුරුමුහුණත සහ මානුෂීය සහාය.
 • අවංකබව සහ විවෘතභාවය. සැඟවුණු ගාස්තු නැත. ණය ආපසු ගෙවීමේ මුදල, වාරය සහ දිනය තෝරා ගැනීමේදී උපරිම විනිවිදභාවය.
 • සරල බව සහ කාර්යක්ෂමතාව. සතියේ දින 7ම පැය 24 පුරා අන්තර්ජාලය හරහා වේගයෙන් ණය නිකුත් කිරීම.

MyCredy හි හොඳම ගනුදෙනුව ලබා ගන්න!