මුල් පිටුව / බ්ලොග් / නිශ්චල දේපොළ සෙවීමේ ජනප්‍රියතාව

නිශ්චල දේපොළ සෙවීමේ ජනප්‍රියතාව

සෙල්ලම් ගෙදර

ශ්‍රී ලංකාවේ නිශ්චල දේපොළ අරමුණුකොට ගෙන නිවාස, කාර්යාල, වෙළඳ ස්ථාන සහ ඉඩම් මිලදී ගැනීමට සෙවීම දිගටම ප්‍රමුඛතාවයක් වෙයි. මෙය ඉතා ජනප්‍රිය වේදිකා මගින් සහාය වේ. මෙම වේදිකාවල සිට ප්‍රදේශීය හා ජාතික ප්‍රේක්ෂකයන්ට තමන්ගේ නිශ්චල දේපොළ අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමේ අවස්ථාව හිමිවේ. 

මිල සංසන්දනය 

නිශ්චල දේපොළ මිලදී ගැනීමේදී මිල ගණන් ඉතා වැදගත් වේ. තෝරාගත් ස්ථානයන් අනුව මිලගණන්වල ලොකු වෙනස්කම් පවතිනවා. උදාහරණයක් ලෙස, කොළඹ සහ අනුරාධපුර යන නගරයන්හි නිශ්චල දේපොළ මිලදී ගැනීමේදී මිල ගණන් තීරණාත්මක වෙනස් වේ. 

ජනප්‍රිය වේදිකාවන් 

1. ලමුඩා (Lamudi) 

ලමුඩා (Lamudi) ශ්‍රී ලංකාවේ අතිශයින්ම ජනප්‍රිය නිශ්චල දේපොළ සෙවීමේ ප්‍රමුඛ වේදිකාවකි. එය වෙළඳපොළ, නිවාස, සහ බිම් සඳහා විස්තර ඇතුළත් කර ඇත, මෙමගින් ආයෝජකයන්ට විවිධ දේපොළ වලට සහයෝගය ලබා දී ඇත. කොළඹ සහ උතුරු පළාත්හි දේපොළ සඳහා ඉහළ මිල ගණන් වලට අනුව, ලමුඩා ඉහළ ඉල්ලුම් සහිත ප්‍රදේශවල අයෝජනය සඳහා අනුකූල වේ. ඉහළ මිල ගණන් සංසන්දනය කළ විට, ලමුඩා හරහා අයෝජකයන්ට අනුකූල ආයෝජන තීරණ ගත හැකිය. එය ඉහළ මිල ගණන් සහිත දේපොළ වලට ආයෝජකයන්ගේ අවධානය යොමු කරයි, විශේෂයෙන් කොළඹ සහ උතුරු පළාත්හි අයෝජන සංරචකයින්ට ඉහළ ආයෝජන ප්‍රතිලාභ උදෙසා වැදගත් වේ. 

2. ඉක්මන්.lk (Ikman.lk) 

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතා ප්‍රකට නිශ්චල දේපොළ වෙළඳ පොළක් වන අතර එහිදී නිවාස, අපාර්ට්මන්ට්, බිම්කොටස් සහ වාණිජ දේපොළ වැනි බොහෝ වර්ගයේ දේපොළ සඳහා විකිණීමේ ප්‍රභවයන් සහිතයි. මෙම ප්ලැට්ෆෝමය හරහා ඉහළ නගරයන් සහ කුඩා නගරයන් අතර විවිධ මිල සංසන්දනයන්ට අවස්ථා ලැබේ. ඉක්මන්.lk හි විස්තර විමර්ශන පහසුකම හරහා අයෝජකයන්ට තමන්ගේ අවශ්‍යතා සහ අරමුණු සපුරාලන දේපොළ හොයාගැනීමට පහසුවෙන්නක් ඇත. මෙය නිවාස, කාර්යාල, වාණිජ සහ කර්මාන්ත දේපොළ සහිත දේපොළ ඇතුළු විවිධ වර්ගයේ දේපොළ සඳහා යොදා ගැනේ. මෙම වේදිකාවේ මිල සංසන්දනය කර ඇති අතර, එය ඉහළ මිල හා පහළ මිල යන දෙකම ඇතුළත් කරයි. මෙය අයෝජකයන්ට ඉහළ ආයෝජන හා පහළ ආයෝජන අතර විවිධත්වය සහ තේරීම් විකල්ප ලබා දෙයි. 

3. ප්‍රොපර්ටි.lk (Property.lk) 

ප්‍රොපර්ටි.lk (Property.lk) වෙබ් අඩවිය ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළ පෙළේ දේපොළ වෙළඳ පොළක් වන අතර, එය නිවාස, අපාර්ට්මන්ට්, වාණිජ ඉඩම් සහ කෘෂි දේපොළ වැනි විවිධ දේපොළ සඳහා ප්‍රබල අත්වැලක් වේ. මෙහි දේපොළ මිල සංසන්දනය තුළ, ප්‍රධානතම නගර වන කොළඹ සහ ගම්පහ අතර ඉහළ මිල ගණන් සහිත දේපොළ ගණනාවක් අන්තර්ගත වේ. මෙම වෙබ් අඩවිය ඉහළ පෙළේ දේපොළ සොයන අයෝජකයන්ට අමුත්තන් සඳහා අනර්ඝ තේරීම් ලබා දේ. තවද, ප්‍රොපර්ටි.lk දේපොළ සෙවුම් සහ මිල සංසන්දන ක්‍රියාවලිය ඉතා පහසු සහ පරිශීලක මිත්‍රවත් බවට පත් කරයි, මෙමගින් අයෝජකයන්ට තම අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකූලව ඉක්මනින් සහ කාර්යක්ෂමව දේපොළ සොයා ගැනීමට පහසුවෙන්නක් ලැබේ. 

4. හවුස්.lk (House.lk) 

හවුස්.lk (House.lk) වෙබ් අඩවිය ශ්‍රී ලංකාවේ නවීන නිවාස සහ කොමර්ෂල් දේපොළ සොයා ගැනීමේ සඳහා ඉතාම ජනප්‍රිය වේදිකාවකි. එහි දේපොළ සඳහා වන ඉහළ මිල ගණන් විශේෂයෙන්ම කොළඹ, කන්දි, ගල්කිස්ස සහ තංගල්ල වැනි නගරවල දේපොළ සඳහා අදාළ වේ. නවීන නිවාස, අපාර්ට්මන්ට්, බිස්නස් ස්ථාන, අලෙවිසැල් සහ කාර්යාල ඉඩකඩ වැනි දේපොළ ඉහළ ප්‍රමාණයක් හවුස්.lk හි ඇතුළත් කර ඇත. එය අධුනික අයෝජකයන් සිට අත්දැකීම් සහිත අයෝජකයන් දක්වා සෑම කෙනෙකුටම අනර්ඝ තේරීම් සහ අවස්ථා ලබා දෙයි. දේපොළ විස්තර සහ ඡායාරූප සහිතව ඉහළ තත්වයේ දේපොළ ප්‍රදර්ශනය කිරීම හවුස්.lk හි ප්‍රධාන විශේෂත්වයකි. 

5. ප්‍රොපර්ටිගුරු.lk (Propertyguru.lk) 

වෙබ් අඩවිය ශ්‍රී ලංකාවේ දේපොළ සොයා ගැනීමේ අධිවේගි සේවාවකි. මෙම ප්ලැට්ෆෝර්මය මගින් නිවාස, අපාර්ට්මන්ට්, කාර්යාල ස්ථාන, පොළවේ ඉඩකඩ සහ තවත් බොහෝ වර්ග දේපොළ සොයා ගැනීමට පහසුකම් ලබා දේ. එහි මිල සංසන්දනය ප්‍රදේශීය මිල ප්‍රවණතා සහ අනුපාත සංග්‍රහයට අනුව කොළඹ, ගාල්ල සහ මාතර වැනි මධ්‍යම සහ දකුණු පළාත්හි දේපොළ වෙත ඉලක්ක කර ගෙන ඇත. මෙම ප්ලැට්ෆෝර්මය තුළ දේපොළ සෙවීමේදී පරිශීලකයන්ට ප්‍රාදේශීය, වර්ග මීටර සංඛ්‍යාව, දේපොළ වර්ගය සහ මිල පරාසය යන ප්‍රමාණයන් අනුව විශේෂිත සෙවුම් කිරීමේ පහසුකම් ලබා දෙයි, එමගින් තමන්ගේ අවශ්‍යතාවයන්ට ඉතා හොඳින් ගැලපෙන දේපොළ සොයා ගැනීමට පහසුවෙන් සමත් වේ. 

6. ප්‍රොපර්ටිපෝස්ට්.lk (Propertypost.lk) 

ශ්‍රී ලංකාවේ නිශ්චල දේපොළ සඳහා විශේෂිත ප්ලැට්ෆෝර්මයකි, එහි දී නිවාස, අපාර්ට්මන්ට්, බිම් සහ කොමර්ෂල් දේපොළ සහිත විශේෂිත දේපොළ ප්‍රකාශන අන්තර්ගතයි. මෙම වෙබ් අඩවිය පරිශීලක මිත්‍රවත් සෙවුම් මෙවලම් සහ ෆිල්ටර් ඔප්ෂන් සපයන අතර, පරිශීලකයන්ට තමන්ගේ සෙවුම් ක්‍රියාවලිය තුළ ප්‍රදේශය, මිල, වර්ග මීටර් සංඛ්‍යාව සහ දේපොළ වර්ගය ඇතුළු පරාමිතීන් අනුව සිය සෙවුම් පහසුකම් නිරවද්‍ය කිරීමට හැකිය. ප්‍රොපර්ටිපෝස්ට්.lk වෙතින් අන්තර්ජාල නිශ්චල දේපොළ ක්ෂේත්‍රයේ අලුත් ප්‍රවණතා සහ විසඳුම් සහිතව පාරදෘශ්‍ය සහ විශ්වාසයෙන් පිරි සේවාවක් ලබා දීම මගින් දේපොළ සොයන්නන්ට උචිත තේරීම් කිරීමට වැඩි බලයක් ලබා දෙයි. 

නිගමනය 

ශ්‍රී ලංකාවේ නිශ්චල දේපොළ සෙවීම දිගටම සිදුවන අතර එය සෑම අයෝජකයෙකුගේම සිහිනයකි. නිවාස, කාර්යාල, වෙළඳ ස්ථාන සහ ඉඩම් මිලදී ගැනීමට ජනප්‍රිය වේදිකා තිබේ. මෙම වේදිකා ප්‍රදේශීය සහ ජාතික ප්‍රේක්ෂකයන්ට තමන්ගේ නිශ්චල දේපොළ අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමේ අවස්ථාව හිමි කර දේ. මිල සංසන්දනයද වැදගත් වන අතර, ස්ථානය අනුව මිල ගණන් තීරණාත්මක වෙනස් වේ. එසේම, කොළඹ, ගල්කිස්ස, නුගේගොඩ වැනි නගර වල නිශ්චල දේපොළ මිලදී ගැනීමේ මිල ගණන් සාමාන්‍යයෙන් ඉහළය. ඉහළ මිල ගණන් සහිත දේපොළ අයෝජකයන්ට ඉහළ ආයෝජන ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන අතර, එමඟින් ඔවුන්ට තවත් ස්ථාන වලට සාපේක්ෂව සාධාරණ මිල ගණන් සහිත දේපොළ තේරීමේ විවිධත්වය ලබා දෙයි. 

බෙදාගන්න

ඔබ ණය ගැන උනන්දුද?

පහතින් අපි වඩාත් ජනප්‍රිය සහ වාසිදායක දීමනා සකස් කර ඇත.

ක්ෂණික මුදල් ණයක්
 • දක්වා 18 000 Rs පළමු ණය මුදල
 • 8 000 Rs - 40 000 Rs ණය මුදල
 • 20 - 60 වයස
 • 90 දින - 6 මාස ණය පදය
පළමු ණය 100% නොමිලේ
 • 0% දක්වා 20 000 Rs පළමු ණය මුදල
 • 3 000 Rs - 100 000 Rs ණය මුදල
 • 20 - 60 වයස
 • 14 දින - 30 දින ණය පදය
අන්තර්ජාල මුල්‍ය සේවා 24/7
 • 0% දක්වා 40 000 Rs පළමු ණය මුදල
 • 10 000 Rs - 80 000 Rs ණය මුදල
 • 22 - 55 වයස
 • 90 දින ණය පදය
පළමු ණය සඳහා 0%
 • 0% දක්වා 80 000 Rs පළමු ණය මුදල
 • 5 000 Rs - 80 000 Rs ණය මුදල
 • 20 - 60 වයස
 • 61 දින - 91 දින ණය පදය
පළමු ණය සඳහා 0%
 • 0% දක්වා 50 000 Rs පළමු ණය මුදල
 • 2 000 Rs - 100 000 Rs ණය මුදල
 • 20 - 55 වයස
 • 4 මාස - 6 මාස ණය පදය